جبران ساز توان راکتیو یا دستگاه کاهنده مصرف برق

 

 30% کاهش مصرف برق

جبران سازی توان راكتيو يكی از ابزارهای بهينه سازی هزينه انرژی و برگشت سريع سـرمايه است. در طول چند سال گذشته با بهره گيری از مواد جديد و روشهای توليد پيشرفته، خازنهايی با تلفات بسيار اندك در حجم های كوچك ساخته شده است. با توسـعه وتوليـد كنتاكتـورهی خـازنی و رگـولاتورهای ميكـروپرسسوری بسيار پيشـرفته كه تضمين كننده رفتار مناسب وبهينه بانك خازنی به تغييرات بار است، بانكهای خازنی كاملا قابل اعتماد گرديده‌اند. با اين وجود دلايل بسياری بر لزوم آشنايی مشاوران و مصرف كنندگان باجنبه های پيچيده اين موضوع وجود دارد.

 بدليل افزايش اعوجاجهای هارمونيكی درشبكه های فشار ضعيف و متوسط ، طراحی بانكهای خازنی بسيار مشـكل و پيچيده شده اند. يكسو سازها، كنترلرهای الكترونيكی موتورها، مبـدلهای فركـانس و ديگر بارهای الكتـرونيكی براي جبـران توان راكتيو مصرفی، نياز به خازن دارند و در عين حال اين مصرف كنندگان مولد هارمونيك هستند. در صورت نزديك بودن فركانس رزونانس مجموعه ترانس و خازن به فركانس هارمونيكها، امكان وقوع خطر بسيار محتمل است. بنابراين به منظور اجتناب از مسايل و هزينه های بعدی پيشنهاد ميگردد تا افراد با تجربه برای دستيابی به طرحی مناسب مورد مشاوره قرارگيرند.

 

اغلب دستگاهها و مصرف كنندگان الكتريكی برای انجام كار مفيد نيازمند مقداری توان راكتيو بری مهيا كردن شرايط لازم برای انجام كار می باشند. بعنوان مثال " موتورهای الكتريكی "A.C برای تبديل انرژی الكتريكی به انرژی مكانيكی، نيازمند توليد شار مغناطيسي در فاصله هوايی موتور هستند. ايجاد شار تنها توسط تـوان راكتيـو امكان پذير و با افزايش بار مكانيكی موتور مقدار توان راكتيو بيشتری مصرف می گردد.

عمده مصرف كنندگان انرژی راكتيو عبارتند از :

1)- سيستم های الكترونيك

  •   الف- مبدل های  AC/DC-   Rectefiers
  •   ب- مبدل های  DC/AC -     Inverters
  •   ج- مبدل های  AC/AC -   Converters
  •   د- چاپرها Choppers

2) مصرف كنندگان يا تجهيزاتی كه دارای مشخصه غير خطی هستند.

3) مصرف كنندگانی كه در شكل موج ولتاژ محل تغذيه خود اعوجاج (هارمونيك) ايجاد مینمايند .

4) متعادل ساز های بار های نا متعادل

5) تثبيت كنندههای ولتاژ

6) كورههای القايی

7) كورههای قوس الكتريكی

8) سيستم های جوشكاری AC , DC

همانگونه كه ذكر شد مصرف انرژی راكتيو اجتناب ناپذير است.

انتقال انرژی راكتيو، انتقال جريان الكتريكی است و انتقالش نيازمند به كابل با سطح مقطع بزرگتر، دكل های فشار قوی مقاومتر و در نتيجه هزينه های مازاد است. همچنين افزايش تلفات الكتريكی و كاهش راندمان شبكه را نيز به همراه دارد. در مواردی مانند كاربردهای الكترونيك و متعادل سازی بارهای نامتعادل حتی انتقال انرژی راكتيو هم كار ساز نبوده و بايد انرژی در محل توليد گردد.

خازن اصطلاحا توليد كننده انرژی راكتيو است، اما خازن توان راكتيو توليد نكرده بلكه مصرف كننده آن نيز ميباشد. فقط در زمانی كه سلف انرژی راكتيو در خود ذخيره می نمايد (ازشبكه می كشد) خازن، انرژی ذخيره شده خود را به شبكه تحويل می دهد و در زمانی كه سلف انرژی ذخيره شده اش را به شبكه پس می دهد خازن از شبكه انرژی می كشد. حال اگر سلف و خازن در كنار هم قرار گيرند، هنگاميكه خازن انرژی می دهد سلف آن انرژی را می گيرد و زمانی كه خازن انرژی می گيرد سلف انرژی می دهد كه موجب تعادل انرژی بين سلف و خازن گشته و ديگر تبادل انرژی بين مصرف كننده و شبكه صورت نمی گيرد.جبران ساز توان اكتيو یا بهینه ساز مصرف برق:

جبران بار عبارت است از مديريت توان راكتيو ، كه به منظور بهبود بخشيدن به كيفيت تغذيه در سيستم های AC انجام می گيرد.اصطلاح جبران ساز در جايی استعمال می شود كه مديریت توان راكتيو برای مصرف كننده ها ( بارها ) صورت گيرد.جبران سازها معمولا" در محل هايی كه در تملك مصرف كننده قرار دارند ودارای بارهای راكتيو می باشند نصب می شوند.

شرکت بازرگانی بهمارک خوزستان تنها وارد کننده این نوع دستگاه هاست که دارای تاییدیه از وزارت نیروست وهمچنینن برای دستگاه های خود از دادگستری تهران تاییدیه کارکرد موثر گرفته است

دستگاه های جبران ساز یا همان پاور سیور های امریکایی ساخت کشور هنگ کنگ میباشند که بهمارک این گونه دستگاه هارو با 2 سال گارانتی تعویض عرضه میکند

که در زیر با انواع آن معرفی میکنیم:

تمامی دستگاه ها دارای تاییدیه کارکرد موثر از دادسرای تهران و پژوهشگاه وزارت نیرو میباشند

که پس از خرید به مشتری تقدیم میشود


Intelligent, Digital and Powerful Electricity-Saved Device 

دستگاه کاهنده مصرف برق کولر گازی , آبی

Adopt the Latest and High-Efficient Technique of Germany to Save Electricity

SD001

 

مشخصات دستگاه:
ولتاژ: 90 تا 250 ولت

دما: 30 تا 60 درجه

فرکانس: 50 تا 60 هرتز

ظرفیت مفید: 2500 وات تا 15000 وات

کاهش مصرف برق: 10تا %30

جهت مصارف خانگی و فروشگاهی تا 20 آمپر


کاهنده مصرف برق تکفازخانگی

S200-1 phase

 

مشخصات دستگاه:

ولتاژ: 90 تا 250 ولت

دما: 60 تا 70 درجه

فرکانس: 50 تا 60 هرتز

ظرفیت مفید: 20 کیلو وات

کاهش مصرف برق: از %20 تا %35

جهت مصارف خانگی تا 30 آمپر


دستگاه بهینه ساز مصرف برق خانگی سه فاز

ubt 045 3 & 1 Phase

 

 

مشخصات دستگاه:

ولتاژ: 90 تا 380 ولت

رطوبت: %80

ظرفیت: تا 50 کیلو وات

فرکانس: 50 تا 60 هرتز

روش جبران : اتوماتیک (در حالت بی باری،از مدار خارج میشود)

جهت مصارف خانگی و صنعتی تا 150 آمپر


جبران ساز توان راکتیو سه فاز

T200- 3 phase Industrial

 

مشخصات دستگاه:

ولتاژ : 90 تا 400 ولت

رطوبت: %80

ظرفیت بار: 200 کیلو وات

فرکانس: 50 تا 60 هرتز

روش جبران : اتوماتیک

آمپر: 20 تا 600

جهت مصارف کارخانجات


جبران ساز توان راکتیو سه فاز صنعتی

T400 - 3 Phase Industrial

مشخصات دستگاه:

ولتاژ: 90 تا 400 ولت

رطوبت: %80

ظرفیت بار: 400کیلو وات

روش جبران : اتوماتیک

آمپر: 40 تا 1200

جهت مصارف کارخانجات

 


alt

جبران سازي توان راكتيو يكي از ابزار بهينه سازي هزينه انرژي و برگشت سريع سـرمايه است. در طول چند سال گذشته با بهره گيري از مواد جديد و روشهاي توليد پيشرفته، خازنهايي با تلفات بسيار اندك در حجم هاي كوچك ساخته شده است. با توسـعه وتوليـد كنتاكتـورهاي خـازني و رگـولاتورهاي ميكـروپرسسوري بسيار پيشـرفته كه تضمين كننده رفتار مناسب وبهينه بانك خازني به تغييرات بار است، بانكهاي خازني كاملا قابل اعتماد گرديده‌اند. با اين وجود دلايل بسياري بر لزوم آشنايي مشاوران و مصرف كنندگان باجنبه هاي پيچيده اين موضوع وجود دارد.

 بدليل افزايش اعوجاجهاي هارمونيكي درشبكه هاي فشار ضعيف و متوسط ، طراحي بانكهاي خازني بسيار مشـكل و پيچيده شده اند. يكسو سازها، كنترلرهاي الكترونيكي موتورها، مبـدلهاي فركـانس و ديگر بارهاي الكتـرونيكي براي جبـران توان راكتيو مصرفي، نياز به خازن دارند و در عين حال اين مصرف كنندگان مولد هارمونيك هستند. در صورت نزديك بودن فركانس رزونانس مجموعه ترانس و خازن به فركانس هارمونيكها، امكان وقوع خطر بسيار محتمل است. بنابراين به منظور اجتناب از مسايل و هزينه هاي بعدي قويا پيشنهاد ميگردد تا افراد با تجربه براي دستيابي به طرحي مناسب مورد مشاوره قرارگيرند.اغلب دستگاهها و مصرف كنندگان الكتريكي براي انجام كار مفيد نيازمند مقداري توان راكتيو براي مهيا كردن شرايط لازم براي انجام كار مي باشند. بعنوان مثال " موتورهاي الكتريكي "A.C براي تبديل انرژي الكتريكي به انرژي مكانيكي، نيازمند توليد شار مغناطيسي در فاصله هوايي موتور هستند. ايجاد شار تنها توسط تـوان راكتيـو امكان پذير و با افزايش بار مكانيكي موتور مقدار توان راكتيو بيشتري مصرف مي گردد.

عمده مصرف كنندگان انرژي راكتيو عبارتند از :

1)- سيستم هاي الكترونيك

  •   الف)- مبدل هاي  AC/DC  (Rectefiers)
  •   ب)- مبدل هاي  DC/AC   (Inverters)
  •   ج)- مبدل هاي  AC/AC   (Converters)
  •   د)- چاپرها Choppers ))

2) مصرف كنندگان يا تجهيزاتي كه داراي مشخصه غير خطي هستند.

3) مصرف كنندگاني كه در شكل موج ولتاژ محل تغذيه خود اعوجاج (هارمونيك) ايجاد مي‌نمايند .

4) متعادل ساز هاي بار هاي نا متعادل

5) تثبيت كنندههاي ولتاژ

6) كورههاي القايي

7) كورههاي قوس الكتريكي

8) سيستم هاي جوشكاري AC , DC

همانگونه كه ذكر شد مصرف انرژي راكتيو اجتناب ناپذير است.

انتقال انرژي راكتيو، انتقال جريان الكتريكي است و انتقالش نيازمند به كابل با سطح مقطع بزرگتر، دكل هاي فشار قوي مقاومتر و در نتيجه هزينه هاي مازاد است. همچنين افزايش تلفات الكتريكي و كاهش راندمان شبكه را نيز به همراه دارد. در مواردي مانند كاربردهاي الكترونيك و متعادل سازي بارهاي نامتعادل حتي انتقال انرژي راكتيو هم كار ساز نبوده و بايد انرژي در محل توليد گردد.

خازن اصطلاحا توليد كننده انرژي راكتيو است، اما خازن توان راكتيو توليد نكرده بلكه مصرف كننده آن نيز ميباشد. فقط در زماني كه سلف انرژي راكتيو در خود ذخيره مي نمايد (ازشبكه مي كشد) خازن، انرژي ذخيره شده خود را به شبكه تحويل مي دهد و در زماني كه سلف انرژي ذخيره شده اش را به شبكه پس مي دهد خازن از شبكه انرژي مي كشد. حال اگر سلف و خازن در كنار هم قرار گيرند، هنگاميكه خازن انرژي مي دهد سلف آن انرژي را مي گيرد و زماني كه خازن انرژي مي گيرد سلف انرژي مي دهد كه موجب تعادل انرژي بين سلف و خازن گشته و ديگر تبادل انرژي بين مصرف كننده و شبكه صورت نمي گيرد.

Persian Calendar
 
جمعه
1393
فروردین
29
 
Like us on Facebook

Your Ads

 

design by wbdes.com